Laboratoryjne i przemysłowe generatory azotu

F-DGSi SAS

            Thyster         MaximusLite            Maximus

Generator azotu – stacjonarne lub mobilne urządzenie do wytwarzania azotu ze sprężonego powietrza. Generatory azotu stanowią alternatywę dla azotu dostarczanego w butlach ciśnieniowych, cysternach lub rurociągiem.
W generatorach azotu wykorzystuje się poniższe technologie:

  • Technologia adsorpcji zmiennociśnieniowej – pozwala produkować azot za pomocą przepływu sprężonego powietrza przez kolumnę zawierającą substancję adsorbującą. Generator posiada dwie kolumny o zamiennych funkcjach – adsorpcja/regeneracja. Sprężone powietrze przepływa przez kolumnę wypełnioną węglowym sitem molekularnym - mniejsze molekuły tlenu są adsorbowane przez sito, natomiast większe molekuły azotu przepływają do wylotu urządzenia.
    Sito węglowe adsorbuje tlen do momentu swojego nasycenia, kiedy to wymaga zregenerowania. Następuje przełączenie zaworów i strumień sprężonego powietrza trafia do drugiej kolumny, w której rozpoczyna się proces adsorpcji. Nasycone sito molekularne w pierwszej kolumnie zostaje zregenerowane za pomocą obniżenia w nim ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego, co powoduje usunięcie zaadsorbowanego tlenu i zanieczyszczeń do otoczenia. Dzięki temu, że generator ma dwie kolumny ze złożem, możliwa jest praca ciągła. Wytwarzany azot posiada czystość od 97 do 99,999%[1].
  • Technologia membranowa – w technologii tej powietrze atmosferyczne jest sprężane, dokładnie filtrowane, a następnie przepuszczone przez jeden lub szereg modułów separacyjnych, składających się z tysięcy włókien membranowych. W określonej temperaturze na włóknach następuje proces rozdziału składników powietrza na azot i gaz odpadowy. Rozdział następuje zgodnie z zasadą selektywnej przepuszczalności gazów przez ścianki membrany. Mniejsze cząsteczki gazów (woda, dwutlenek węgla , tlen i argon) , które charakteryzują się wysoką przenikalnością, przechodzą szybciej przez włókna membranowe aniżeli większe słabiej przenikające gazy takie jak azot. Czystość azotu uzyskiwanego tą metodą wynosi od 95 do 98%[2].